SaveFuel ทำมาเพื่อให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ขึ้นให้ใกล้เคียงกับระบบน้ำมันเดิม ช่วยถนอมเครื่องยนต์ ทำให้มีแรง ขับเคลื่อนได้ดีเพิ่มมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยีนาโน

 • ประหยัดเชื้อเพลิง โดยเฉพาะแก๊ส

  ประหยัดแก๊ส 15% ขึ้นไปสำหรับการขับขี่ในเมือง และ 25% ขึ้นไป สำหรับการขับขี่ทางไกลและต่อเนื่อง ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้ขับขี่กับการเลือกรุ่นของเซฟฟิวให้เหมาะสมกับรถยนต์ด้วย

 • อัตราการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ขึ้น ดีขึ้น

  หลังจากติดตั้งแล้วจะได้แรงขับเคลื่อนเพิ่มขึ้นจนรู้สึกได้อย่างชัดเจน กำจัดเขม่าในห้องเผาไหม้ได้หมดจด กำจัดกลิ่นแก๊สจากปลายท่อไอเสีย

 • ข้อดีอื่นๆ

  ลดการเกิดไฟย้อนกลับ เครื่องยนต์เดินเรียบ คงที่ และนิ่งขึ้น ยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์สิ้นเปลืองในรถยนต์ได้นานขึ้น ทำใหŒน้ำมันเครื่องสะอาดในรอบระยะการเปลี่ยนถ่าย

เสียงตอบรับจากผู้ที่ใช้งานผลิตภัณฑ์ SaveFuel
ติดตั้งง่ายเพียง 3 ขั้นตอน
 • image

  ขั้นตอนที่ 1 เลือกตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วติดตั้งกล่องเซฟฟิว

 • image

  ขั้นตอนที่ 2 เจาะรูที่จุกยางบนกล่องเซฟฟิวและท่อไอดี แล้วเสียบสายท่อนาโนเข้าไปทั้งสองด้าน

 • image

  ขั้นตอนที่ 3 ต่อสายไฟเข้ากับขั้วแบตเตอรี่ ทั้งขั้วบวก และขั้วลบ